Der findes intet mere sikkert tegn på sindssyge end at gentage den samme handling igen og igen og forvente at andet resultatet” – Albert Einstein. 

Alligevel griber vi ofte til de samme værktøjer og de samme ledelsesmæssige reaktionsmønstre og greb i organisationen, når krisen kradser og organisationen er under pres. 

Og det er ikke mærkeligt! Det er den menneskelige psykologi, der spiller os et puds.

Underbevidstheden er ansat til at sikre balance, den reagerer med tvivl, angst, bekymring og alverdens alarmsignaler for at afværge nogen former for ubehag, der kunne bringe os ud af comfort zonen.   

Organisationer under pres fokuserer ofte på processer, systemer og de måder den plejer at gribe det an på – hvad enten det er kontrol, micro-management, ”grønthøsterbesparelser”, procentuelle besparelser, der ikke beror på data og viden eller andre panikreaktioner. 

Som ledere skal vi genkende og overvinde denne klassiske ledelsesfælde. 

Uanset krisens indhold – hvad enten det er økonomi under pres, manglende kundegrundlag eller sygefravær og manglende rekruttering – kræves der en omstilling fra at være reaktiv til proaktiv.  

Midt i vanskelighederne ligger mulighederne, men det kræver et bypass af vanlig adfærd, vanlig logik og kommunikation. 

Når det lykkes at bryde organisatoriske dårlige vaner, er det muligt på meget kort tid at vende situationen til positiv udvikling, overskud og energi. Det kræver ledelsesmæssigt mod, strategisk gennemslagskraft, overblik og udsyn. 

Hvis det resultat, du står med i organisationen, ikke er det, du ønsker, så er det tid til at gøre noget anderledes! 

Kontakt os her.