Karriererådgivning
og businesscoaching

AHRENSBERG & PARTNERS tilbyder målrettet og resultatorienteret strategisk rådgivning indenfor organisation, ledelse og kommunikation.

Målrettet og resultatorienteret
strategisk rådgivning

AHRENSBERG & PARTNERS tilbyder målrettet og resultatorienteret strategisk rådgivning indenfor organisation, ledelse og kommunikation. Alle vores rådgivere og undervisere har både teoretisk og praktisk erfaring fra karrierer som ledere og chefer. Hos os får du ledelsesrådgivning med teoretisk tyngde.

Executive business coaching

 • Få succes som strategisk topchef – Med personlig & strategisk gennemslagskraft.
 • Nå dit mål og skab Peak Performance hos dig selv og din organisation.
 • Sådan bliver du bedre til at eksekvere præcist – gennem klare strategier og konkrete værktøjer
 • Positioner dig og din organisation. Boost din karriere.
 • Få succes med virksomhedens strategi

Med udgangspunkt i mangeårige erfaring rådgives CEO’s, chefer og ledere til at blive en endnu stærkere udgaver af sig selv – til at få succes i lederskabet med stor personlig gennemslagskraft og præcis performance.

Nøglen er en kombination af personlig vækst og professionel udvikling med et samtidigt strategisk fokus på præcis performance og eksekvering.

Strategisk Ledelsesrådgivning er et Executive coachende rådgivningsforløb, der består af en række personlige og fortrolige samtaler. Formen og indholdet tilpasser vi til dine ønsker og behov.

De kunder vi arbejder med er typisk et sted i deres liv og karriere, hvor de har brug for en professionel fortrolig til sparring omkring emner, der hverken egner sig til bestyrelseslokalet, middagsbordet eller golfbanen med kollegaen.

De udfordringer vi typisk hjælper med, er udfordringer af strategisk eller personlig karakter.
Vi hjælper CEO´s, chefer og ledere fra såvel offentlige og private virksomheder til Peak Performance og succes i lederskabet, gennem klare strategier og konkrete værktøjer, der virker.
Fold ud

Vi hjælper dig med:

 • At stille skarpt på organisationens vigtigste strategiske ledelsesmæssige udfordringer
 • At stille skarpt på dine vigtigste ledelsesmæssige udfordringer
 • At prioritere indsatsen så du når dine og virksomhedens strategiske mål
 • At udvikle en konkret handleplan for eksekvering
 • Konkrete værktøjer og indsigter til at udvikle din organisation via en optimeret leder og medarbejderperformance.

Andre forløb tager udgangspunkt i personlige udfordringer: Følelsen af for meget kontrol, for lidt kontrol, manglende autencitet, usikkerhed om egen karriere eller talent. Udfordringer job/privat balance. Eksistentielle, følelsesmæssige belastninger i leder og chefrollen.

Uanset afsættet vil formålet altid være, at du bliver endnu mere præcis i din strategiske performance, dine valg, prioritering, timing og eksekvering, og dermed opnår du størst mulig succes i dit professionelle og personlige liv.

Det er vores erfaring at ledere, der har gennemgået et strategisk rådgivningsforløb hos AHRENSBERG & PARTNERS opnår afklaring og værktøjer til at nå deres og virksomhedens strategiske mål.
Det endelige forløb skræddersyr vi naturligvis efter dine aktuelle behov og udfordringer.

Et typisk træningsforløb løber over 6-12 måneder. Andre forløb er vi fast tilknyttet som strategisk sparringspartner for chefer, med månedlige sparringsmøder.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale eller for yderligere information påinfo@ahrensberg.dkeller ring til +45 40 2525 69.

Karriererådgivning & business coaching

Transition ind i en ny rolle er blandt de mest udfordrende tidspunkter for specialister, ledere og chefer i deres professionelle virke.

Karriererådgivning / coaching er relevant når:

 • Du overvejer at skifte job eller karriere
 • Du har brug for en karriereplan.
 • Du eller virksomheden oplever at I kører skævt af hinanden.
 • Ledere der tidligere har præsteret ikke opleves at performe.
 • Du ikke har helt den impact du ønsker.
 • Du har haft succes i det nuværende job – og ønsker at gå til “next level”.
 • Når du mangler personlig gennemslagskraft, f.eks. i rollen som ordførende og virksomhedens ansigt udadtil.
 • Når du bliver forbigået ved forfremmelser  & lønforhandlinger
 • Når du har brug for værktøjer til at lande drømmejobbet.

Karriererådgivning / Coaching sikrer at du:

 • Får succes med personlig & strategisk gennemslagskraft.
 • Sætter præcise mål og når dem.
 • Positionerer dig og din organisation. Boost din karriere.
 • Få mentalt overskud og strategisk overblik – når det virkelig gælder!
 • Fremstå præcis og sikker i din kommunikation og fremtoning… også under pres

Et Karriereudviklingsforløb er en række personlige og fortrolige samtaler. Formen og indholdet tilpasser vi til dine ønsker og behov.

De ledere og seniorspecialister vi arbejder med er typisk et sted i deres liv og karriere, hvor de har brug for en professionel fortrolig til sparring – som et led i egen udvikling og fremdrift i rollen og karrieren.

De udfordringer vi typisk hjælper med, er udfordringer af strategisk karakter, der tager afsæt i dine konkrete professionelle udfordringer og ønsker for fremtiden.

Andre forløb tager udgangspunkt i personlige udfordringer: Følelsen af for meget kontrol, for lidt kontrol, manglende autenticitet, usikkerhed om egen karriere eller talent. Udfordringer job/privat balance. Eksistentielle, følelsesmæssige belastninger i leder og chefrollen.

Uanset afsættet vil formålet altid være, at du bliver endnu mere præcis i din strategiske performance, dine valg, prioritering, timing og eksekvering og dermed opnår du størst mulig succes i dit professionelle og personlige liv.

Vi rådgiver og coacher ledere fra alle brancher til at blive en endnu stærkere udgaver af sig selv – med stor personlig gennemslagskraft og præcis performance.

Det er vores erfaring at ledere, der har gennemgået et forløb hos AHRENSBERG & PARTNERS opnår afklaring og værktøjer til at nå deres og virksomhedens strategiske mål.

Det endelige forløb skræddersyr vi naturligvis efter dine aktuelle behov og udfordringer.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale eller for yderligere information på info@ahrensberg.dk eller ring til +45 40 2525 69.

Onboarding

Ledelsesrådgivning på operationelt og strategisk niveau – sikrer udvikling af ledelseskraften – virksomhedens konkurrencedygtighed, brand og bundlinje. Transition ind i en ny rolle er blandt de mest udfordrende og vigtige tidspunkter for ledere og chefer i deres professionelle virke. Succes eller fiasko i løbet af de første 3-6 måneder er en stærk indikator for, hvorvidt den nye leder lykkes i jobbet.

Karriererådgivning og onboarding – er væsentligt for dig som starter i et nyt job (flere og flere forhandler det med i ansættelseskontrakten).
Onboarding er afgørende vigtigt for virksomheder. At få ny chef eller leder optimalt fra start – har betydning for hvor hurtigt og om du får return of investment.

Det har betydning for den nye leder men også i forhold til det personale, der skal referere til vedkommende – målt i forhold til det vakuum og produktionstab, der altid følger med udskiftning på chef og lederniveau.
onboarding og strategisk ledelsessparring er relevant når:

 • Ledere skifter fra et niveau til det næste.
 • Man går fra at være en dygtig fagspecialist til at være leder.
 • En ny chef eller direktør tiltræder.
 • Når du har haft succes i det nuværende job – og ønsker at gå til “next level”.
 • Når et leder- eller chefteam ikke fungerer optimalt.
 • Når du mangler personlig gennemslagskraft, eks. i rollen som ordførende og virksomhedens ansigt udadtil

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale eller for yderligere information på info@ahrensberg.dk eller ring til +45 40 2525 69.

Cross cultural training

We help you, and your spouse bridge the cross-cultural gab. We give you the tools to approach Danish companies and job marked in the most efficient way through training and networking.

‘Culture-conscious’ professionals have a distinct advantage over their peers.

International businesses increasingly cite Cultural Competence as a core requirement during the recruitment process. 

Because culturally competent staff, who understand how to navigate cultural differences, are more productive and successful.

Although cross cultural training is well established within areas such as multinational business, academia, diplomacy and other areas of public and personal life, the framework of cultural training helps to bridge the gap when relocating to Denmark or working at a distance for a Danish company. 

The benefits of cross-cultural training are many:

 • It helps people overcome bias and prejudice, which can otherwise prevent them from making good decisions.
 • It improves communication skills and softer skills such as emotional intelligence.
 • It increases trust between people, which helps break down barriers, seal business deals and get things done.
 • It drives sales by helping business people understand a new market and how to articulate their pitch.
 • It promotes synergy and drives trusting team relationships which free people to concentrate on the more important matters.

Personlig branding

Bliv set – hørt og husket for det du ønsker at være kendt for.

Vi hjælper dig med at skabe et stærkt personligt brand. Vi giver dig værktøjerne til personlig og strategisk gennemslagskraft.

Kombinationen af strategisk brug af medierne, en go to marked strategi og klassisk branding og markedsføring sikrer dig succes og værktøjerne til at nå dit mål.

Hos os får du ikke kun en strategi og en template …..- og så sidder du alligevel og skal lave det hele selv – vi går vejen sammen med dig – step by step.

Hos os får du værktøjer og metoder du øjeblikkelig kan bringe i anvendelse til at skærpe dit brand og vejen til succes.

Stresscoaching

Vi hjælper Ledere og medarbejdere tilbage i trivsel og balance. Professionel stresscoaching gør en forskel lige meget om du føler dig stresset, har alvorlig stress eller ligefrem er sygemeldt. Stress forsvinder ikke af sig selv og kan blive alvorligt for helbredet, hvis vi ikke får stoppet op og får hjælp i tide.

Proaktiv stresscoaching: Til personer, medarbejdere og ledere, der er stressede eller er i risikogruppen for at blive stressede, tilbyder vi professionel stresscoaching med fokus på situationen og forebyggelse.

Afhjælpende stresscoaching: Til personer, medarbejdere og ledere, der er alvorligt stressede eller sygemeldte, tilbyder vi professionel stresscoaching med fokus på at hjælpe medarbejderen til at forblive eller til at vende tilbage til arbejdet og til at lære at tackle hverdagen både privat og på job.

I et stressforløb vil du bla. få hjælp til:

 • at forstå, hvad der stresser dig
 • at blive bevidst om dine stresssymptomer
 • at sænke dit stressniveau – blive stressfri
 • at blive mere nærværende og tilstede i livet
 • at sove bedre
 • at skabe større overblik
 • at skabe balance i dit liv
 • at tackle fremtidig stress – forebyg stress
 • at øge din livskvalitet
 • at skabe bevidsthed om dine værdier, og hvad der gør dit liv meningsfuldt

Vi oplever alle stress hver dag. Det er en mekanisme, som vi er indrettet med fra naturens side så vi kan præstere ekstra, når det virkelig gælder. Men når vi igennem en længere periode har været udsat for vedvarende stress med konstant tilpasning uden tilsvarende mængder af restitution, så kan det ske, at både kroppen og hjernen siger fra. Hvordan vi oplever symptomer på stress er forskelligt fra person til person. De gængse er: svært ved at sove, uro i kroppen, koncentrationsbesvær, glemmer, tankemylder mv. Fælles er vigtigheden af at lytte efter, hvad kroppen forsøger at fortælle os – det er tid til en pause, tid til restitution og tid til at genskabe balancen.

Et stresscoachingforløb er en række personlige og fortrolige samtaler. Formen og indholdet tilpasser vi til dine ønsker og behov.

I mange forløb tager vi udgangspunkt i personlige udfordringer: Følelsen af for meget kontrol, for lidt kontrol, manglende autencitet, usikkerhed om egen karriere eller talent. Udfordringer job/privat, balance/ubalance i arbejdslivet eller samspillet med andre. Eksistentielle, følelsesmæssige belastninger.

Uanset afsættet – Sammen finder vi årsagerne til den ubalance som stress er og genvinder din styrke, mentale balance – og arbejdsglæde.

Du er måske også
interesseret i:

Kommunikation og
gennemslagskraft

Fremstå knivskarpt, positionér dig og få succes som leder og specialist.

Leder- og talentudvikling

Bliv en endnu stærkere udgave af dig selv. Udviklingsforløb der øger den strategiske præcision – værktøjer der virker.

Organisationsudvikling

Flyt organisationen og bundlinjen via præcis performance. – Strategi, kommunikation og ledelse omsat i praksis.

Vil du høre mere om, hvad vi kan tilbyde?