Leder- og
talentudvikling

AHRENSBERG & PARTNERS tilbyder målrettet og resultatorienteret strategisk rådgivning indenfor organisation, ledelse og kommunikation.

Målrettet og resultatorienteret
strategisk rådgivning

AHRENSBERG & PARTNERS tilbyder målrettet og resultatorienteret strategisk rådgivning indenfor organisation, ledelse og kommunikation. Alle vores rådgivere og undervisere har både teoretisk og praktisk erfaring fra karrierer som ledere og chefer. Hos os får du ledelsesrådgivning med teoretisk tyngde.

Strategisk rådgivning & Businesscoaching

 • Få succes som strategisk topchef med personlig & strategisk gennemslagskraft.
 • Nå dit mål og skab Peak Performance hos dig selv og din organisation.
 • Sådan bliver du bedre til at eksekvere præcist – gennem klare strategier og konkrete værktøjer
 • Positioner dig og din organisation. Boost din karriere.
 • Få succes med virksomhedens strategi

Med udgangspunkt i mangeårige erfaring rådgives CEO´s, chefer og ledere til at blive en endnu stærkere udgave af sig selv – til at få succes i lederskabet med stor personlig gennemslagskraft og præcis performance.

Nøglen er en kombination af personlig vækst og professionel udvikling med et samtidigt strategisk fokus på præcis performance og eksekvering.

Strategisk ledelsesrådgivning er et Executive coachende rådgivningsforløb, der består af en række personlige og fortrolige samtaler. Formen og indholdet tilpasser vi til dine ønsker og behov.

De kunder vi arbejder med er typisk et sted i deres liv og karriere, hvor de har brug for en professionel fortrolig til sparring omkring emner, der hverken egner sig til bestyrelseslokalet, middagsbordet eller golfbanen med kollegaen.

De udfordringer vi typisk hjælper med, er udfordringer af strategisk eller personlig karakter. Vi hjælper CEO´s, chefer og ledere fra såvel offentlige og private virksomheder til Peak Performance og succes i lederskabet, gennem klare strategier og konkrete værktøjer der virker.

Vi hjælper dig med:

 • At stille skarpt på organisationens vigtigste strategiske ledelsesmæssige udfordringer
 • At stille skarpt på dine vigtigste ledelsesmæssige udfordringer
 • At prioritere indsatsen så du når dine og virksomhedens strategiske mål
 • At udvikle en konkret handleplan for eksekvering
 • Vi giver dig konkrete værktøjer og indsigter til at udvikle din organisation via en optimeret leder- og medarbejderperformance.

Andre forløb tager udgangspunkt i personlige udfordringer: Følelsen af for meget kontrol, for lidt kontrol, manglende autencitet, usikkerhed om egen karriere eller talent. Udfordringer job/privat balance. Eksistentielle, følelsesmæssige belastninger i leder og chefrollen.

Uanset afsættet vil formålet altid være, at du bliver endnu mere præcis i din strategiske performance, dine valg, prioritering, timing og eksekvering, og dermed opnår du størst mulig succes i dit professionelle og personlige liv.

Det er vores erfaring at ledere, der har gennemgået et strategisk rådgivningsforløb hos AHRENSBERG & PARTNERS opnår afklaring og værktøjer til at nå deres og virksomhedens strategiske mål.

Det endelige forløb skræddersyr vi naturligvis efter dine aktuelle behov og udfordringer.

Et typisk træningsforløb løber over 6-12 måneder. Andre forløb er vi fast tilknyttet som strategisk sparringspartner for chefer, med månedlige sparringsmøder.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale eller for yderligere information på info@ahrensberg.dk eller ring til +45 40 2525 69.

Lederudvikling

Vi rådgiver og coacher ledere fra alle brancher til at blive en endnu stærkere udgaver af sig selv – med stor personlig gennemslagskraft og præcis performance.

Et lederudviklingsforløb er en række personlige og fortrolige samtaler. Formen og indholdet tilpasser vi til dine ønsker og behov.

De ledere vi arbejder med er typisk et sted i deres liv og karriere, hvor de har brug for en professionel fortrolig til sparring som et led i egen udvikling som leder.

De udfordringer vi typisk hjælper med, er udfordringer af strategisk karakter, der tager afsæt i dine konkrete ledelsesmæssige udfordringer.

Andre forløb tager udgangspunkt i personlige udfordringer: Følelsen af for meget kontrol, for lidt kontrol, manglende autencitet, usikkerhed om egen karriere eller talent.
Udfordringer job/privat balance. Eksistentielle, følelsesmæssige belastninger i leder og chefrollen.

Uanset afsættet vil formålet altid være, at du bliver endnu mere præcis i din strategiske performance, dine valg, prioritering, timing og eksekvering og dermed opnår du størst mulig succes i dit professionelle og personlige liv.

Vi hjælper dig med:

 • At få succes i som leder!
 • At nå dit mål og skab Peak Performance hos dig selv og din organisation.
 • At få succes med virksomhedens strategi
 • At positionere dig og din organisation. – Få Boostet din karriere.
 • At stille skarpt på dine vigtigste ledelsesmæssige udfordringer
 • At prioritere din indsats så du når din og virksomhedens strategiske mål
 • At udvikle en konkret handleplan for eksekvering

Vi giver dig konkrete værktøjer og indsigter til at udvikle dit ledelseshåndværk og din organisation via en optimeret leder og medarbejderperformance.

Lederudvikling leveres både som individuelle forløb og som udviklingsforløb til grupper af ledere.

Det er vores erfaring at ledere, der har gennemgået et forløb hos AHRENSBERG & PARTNERS opnår afklaring og værktøjer til at nå deres og virksomhedens strategiske mål.

Det endelige forløb skræddersyr vi naturligvis efter dine aktuelle behov og udfordringer. Et typisk træningsforløb løber over 6-12 måneder med rådgivningssessioner ca. hver 3-4 uge. Andre forløb er vi fast tilknyttet som sparringspartner for ledere, med månedlige sparringsmøder.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale eller for yderligere information på info@ahrensberg.dk eller ring til +45 40 2525 69.

Karriereudvikling /coaching

Ledelsesrådgivning og coaching på operationelt og strategisk niveau sikrer udvikling af ledelseskraften, virksomhedens konkurrencedygtighed, brand og bundlinje.

Transition ind i en ny rolle er blandt de mest udfordrende tidspunkter for ledere i deres professionelle virke.
Karriererådgivning / coaching er relevant når:

 • Ledere skifter fra et niveau til det næste.
 • Man går fra at være en dygtig fagspecialist til at være leder.
 • Virksomheden overvejer at give en advarsel.
 • Du eller virksomheden oplever at I kører skævt af hinanden.
 • Ledere der tidligere har præsteret ikke oplever at performe.
 • Du ikke har helt den impact du ønsker.
 • Du har haft succes i det nuværende job – og ønsker at gå til “next level”.
 • Når et leder- eller chefteam ikke fungerer optimalt.
 • Når du mangler personlig gennemslagskraft, eks. i rollen som ordførende og virksomhedens ansigt udadtil.

Ledelsesrådgivning / Coaching sikrer at du:

 • Får succes som leder!
 • Når dit mål og skab Peak Performance hos dig selv og din organisation.
 • Få succes med virksomhedens strategi.
 • Positionerer dig og din organisation. Booster din karriere.

Et lederudviklingsforløb er en række personlige og fortrolige samtaler. Formen og indholdet tilpasser vi til dine ønsker og behov.
De ledere vi arbejder med er typisk et sted i deres liv og karriere, hvor de har brug for en professionel fortrolig til sparring – som et led i egen udvikling som leder.
De udfordringer vi typisk hjælper med, er udfordringer af strategisk karakter, der tager afsæt i dine konkrete ledelsesmæssige udfordringer.

Vi hjælper dig med:

 • At stille skarpt på dine vigtigste ledelsesmæssige udfordringer
 • At prioritere din indsats så du når din og virksomhedens strategiske mål
 • At udvikle en konkret handleplan for eksekvering
 • Konkrete værktøjer og indsigter til at udvikle din organisation via en optimeret leder og medarbejderperformance.

Andre forløb tager udgangspunkt i personlige udfordringer: Følelsen af for meget kontrol, for lidt kontrol, manglende autencitet, usikkerhed om egen karriere eller talent. Udfordringer job/privat balance. Eksistentielle, følelsesmæssige belastninger i leder og chefrollen.

Uanset afsættet vil formålet altid være, at du bliver endnu mere præcis i din strategiske performance, dine valg, prioritering, timing og eksekvering og dermed opnår du størst mulig succes i dit professionelle og personlige liv.
Lederudvikling leveres både som individuelle forløb og som udviklingsforløb til grupper af ledere.

Vi rådgiver og coacher ledere fra alle brancher til at blive en endnu stærkere udgaver af sig selv – med stor personlig gennemslagskraft og præcis performance.

Det er vores erfaring at ledere, der har gennemgået et forløb hos AHRENSBERG & PARTNERS opnår afklaring og værktøjer til at nå deres og virksomhedens strategiske mål.

Det endelige forløb skræddersyr vi naturligvis efter dine aktuelle behov og udfordringer. Et typisk træningsforløb løber over 6-12 måneder med 1-2 rådgivningssessioner om måneden.
Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale eller for yderligere information på info@ahrensberg.dk eller ring til +45 40 2525 69.

Dit interne ledelsesakademi

Vi bidrager til virksomheders vækst, konkurrencedygtighed, brand og bundlinje.

Vi tager et anderledes og konkret afsæt i den enkeltes ledelsesrum. Vi skræddersyr lederuddannelse til virksomheders behov.

Vores interne lederuddannelser er bygget op så de består af det vi erfaringsmæssigt ved virker i teori og praksis.  Samtidig integrerer de elementer virksomheden ønsker at inkludere i programmerne.

Med fokus på din virksomheds overordnede strategi og dine strategiske mål, bistår vi lederne til peak performance og succes som chef, gennem klare strategier og konkrete værktøjer der virker.

HVORDAN DIFFERENCIERER VI OS?

Vi hæver barren. Alle vores lederprogrammer har noget unikt:

 • Vi skræddersyr lederuddannelse til virksomheders behov.
 • Kommunikations- og medietræning.
 • Individuelle strategiske coaching/rådgivningsforløb. Vi bliver Trusted Advisor og bidrager til løsning af konkrete og strategiske udfordringer i egen del organisation.
 • Vi bistår med omsætning fra teori til praksis.
 • Den enkelte deltager får konkrete og øjeblikkeligt anvendelige ledelsesværktøjer i dit ledelsesrum.
 • Vi leverer værktøjerne til lederudvikling, strategisk fokus, organisatorisk sammenhængskraft og eksekveringsevne.

Vi er garant for kvalitet og forretningsmæssig fokus via et højt strategisk niveau af undervisning og faglig sparring. Vores undervisere er veluddannede teoretisk og fagligt. Er erfarne chefer og ledere, der sikrer at teori reelt tager afsæt i – og kan omsættes til praksis.

360 graders målinger & personprofiler

Der findes to slags feedback:
Den du gerne vil høre OG den du har brug for at høre…
Bliv klogere på dig selv og dit team

Personprofiler:
Personprofiler giver dig i udgangspunktet en indikation på hvordan man kan tænkes at agere ifht. en give adfærdspræference i fremtiden.

Vi anvender dem primært til:

 • Kommunikationstræning
 • Lederudvikling
 • Talentudvikling
 • Teamudvikling
 • Medarbejderudvikling
 • Coaching og personlig udvikling
 • Styrke samarbejde og kommunikation
 • Rekruttering og onboarding

Vores rådgivere er certificerede i flere forskellige profilværktøjer.

360 graders analyser & feedback på 360 graders evalueringer
Med en 360 graders lederevaluering hjælper andre med at give dig et relevant feedback, så du kan arbejde målrettet og systematisk med at identificere styrker og udviklingsområder.

Det er en unik mulighed for at få et reelt og fyldestgørende indblik i hvordan andre aflæser dig, og måden du performer.

En ting er hvad du selv synes – men at sammenholde det med, hvad andre måtte mene, er i sagens natur guld værd og kan give dig præcis den viden du har brug for, til at skærpe et givent område i din performance, der måske trænger til din opmærksomhed.

Vi udfører 360 graders målinger. – Andre kommer til os for at få værktøjer og coaching til at udvikle sig på baggrund af evaluering udført internt og af egen virksomhed.

Vi giver dig ikke kun feedback, men også værktøjerne til hvad du kan gøre ved de udviklingsområder, vi sammen definerer på baggrund af 360 graders evalueringen og dine egne refleksioner.

Du og virksomheden kan bruge 360 målinger til:

 • Performance og udvikling
 • Leder- og talentudvikling
 • Medarbejder- og lederfeedback
 • Forbedring af samarbejdsrelationer
 • Forandringsprocesser
 • Effektmåling af uddannelse og udvikling

Du er måske også
interesseret i:

Kommunikation og
gennemslagskraft

Fremstå knivskarpt, positionér dig og få succes som leder og specialist.

Karriererådgivning og business coaching

Få succes med next step! Nå dit mål og skab peakperformance hos dig selv og din organisation.

Organisationsudvikling

Flyt organisationen og bundlinjen via præcis performance. – Strategi, kommunikation og ledelse omsat i praksis.

Vil du høre mere om, hvad vi kan tilbyde?