Persondataerklæring

Sådan behandler vi personoplysninger

Hos AHRENSBERG & PARTNERS er det vigtigt at føle sig tryg ved at oplyse personoplysninger. Derfor har vi udarbejdet et direktiv over, hvordan vi opbevarer og anvender persondata i henhold til EU’s Persondataforordning, GDPR, der trådte i kraft d. 25. maj 2018.

 

Vi er den dataansvarlige

AHRENSBERG & PARTNERS er dataansvarlig for de personoplysninger, vi får tilsendt.

Ved spørgsmål, er man velkommen til at kontakte os på følgende kontaktoplysninger:

AHRENSBERG & PARTNERS

CVR-nr.:35740422

Telefon: + 45 40252569

E-mail: info@ahrensberg.dk

 

Vi afkræver et absolut minimum af data fra personer, som deltager i AHRENSBERG & PARTNERS ydelser.

Vi efterspørger IKKE personfølsomme oplysninger og vi videregiver aldrig oplysninger til en tredjepart uden samtykke.

Denne persondataerklæring forklarer, hvilke personlige data AHRENSBERG & PARTNERS indsamler og opbevarer når ved tilmelding og deltagelse på et af vores lederprogrammer eller netværksgrupper.

Vi beder kun om de oplysninger der er nødvendige for at vores undervisere og netværksfacilitatorer ved, hvem der deltager.

Vi opbevarer oplysningerne i separate systemer med begrænset og fortrolig adgang, så angivne informationer ikke kædes sammen.

Vores adgang er endvidere sikret i flere niveauer og med højsikkerhedskoder.

Du kan altid få oplyst, rettet eller slettet dine oplysninger ved at sende en mail til tilmelding@ahrensberg.dk

 

Derfor har AHRENSBERG & PARTNERS brug for dine oplysninger:

  1. Ved tilmelding til et af vores kurser, fremsendes en ordrebekræftelse samt et deltagerbrev med praktiske oplysninger.
  2. For online kurser underskriver deltagerne en media-release formular
  3. Vi udleverer en deltagerliste til vores undervisere med navn og firma – og kun navn, hvis deltageren tilmeldes i privat regi. Deltagerlisten makuleres efter kursusbeviserne er udstedt, men i henhold til regnskabs- og bogføringsloven, opbevares oplysningerne elektronisk i minimum 5 år, som dokumentation i forhold til fakturering og intern revision.
  4. På fakturaer og beviser fra AHRENSBERG & PARTNERS anføres navn og det program som deltageren har valgt.

Evalueringsskema

Hos AHRENSBERG & PARTNERS udleveres et evalueringsskema hvoraf navn fremgår.

AHRENSBERG & PARTNERS anvender deltagernes svar til at sikre kvaliteten af vores ydelser, undervisere, faciliteter og generelle service.

Når vi har behandlet deltagernes svar, makuleres navn. Svarene vil fremgå anonymt i en samlet statistik.

 

Kendskab

Hos AHRENSBERG & PARTNERS vil vi naturligvis gerne udbrede kendskabet til vores ydelser og spørger derfor om tilladelse til at skriver eventuelle bemærkninger på vores hjemmeside og på de sociale medier.

 

Nyhedsbrev

Vi sender kun nyhedsbreve ud til personer, der selv har tilmeldt sig og oplysninger videregives aldrig til en tredjepart.

Ved ønske om yderligere oplysninger omkring reglerne i databeskyttelsesforordningen, kan Datatilsynet kontaktes på www.datatilsynet.dk

 

Senest revideret: D. 24. september 2018

Ahrensberg & Partners I  København I  Århus  I  Vejle  I Tlf.: 40 25 25 69  I  www.ahrensberg.dk  I  CVR 35740422