Karisma, gennemslagskraft og impact gennem kommunikation

En god taler har evnen til at engagere sit publikum og vække deres opmærksomhed. Uanset om det er 1:1, om det er i et mødelokale eller konferencen med mange, der lytter, så skal en sikker kommunikator formå at skabe en følelse af, at budskabet er rettet direkte til den enkelte. Karisma opstår, når man formår at connecte med andre gennem ord, kropssprog og stemme.

Perfektion er ikke kun svaret

En god kommunikator er ikke nødvendigvis en person, der taler flydende og aldrig bruger fyldord.  Alle bruger fyldord fra tid til anden – det gør ikke noget – det gør dig menneskelig, så længe det ikke tager overhånd og fjerner fokus fra dit budskab.

Det handler ikke om at være påtaget indstuderet og velartikuleret, men i højere grad om udstråling. Autencitet og ægte nærvær i din kommunikation er nøglen – det er et håndværk, der kan læres.

Det handler om at have noget på hjerte, om at være autentisk og personlig uden at være privat. Det skaber en stærk forbindelse med dem, du kommunikerer med.

De tre V’er i kommunikation

Velkendte undersøgelser har identificeret tre faktorer, der påvirker, hvordan vi fortolker andre: det visuelle, det vokale og det verbale. Det visuelle omfatter vores udseende, kropssprog og ansigtsudtryk. Det vokale dækker over vores tone, betoning, intensitet, hastighed og volumen, mens det verbale er de ord, vi bruger til at formidle vores budskaber. Selvom alle tre elementer er vigtige, viser undersøgelser, at det visuelle har størst indflydelse (55%), fulgt af det vokale (38 %) og det verbale (7%).

 

Evnen til at levere ordene med overbevisning

Faglighed, indhold og budskab er indiskutabelt afgørende vigtigt. Uden en rød tråd og et budskab med et indhold, der matcher den kontekst, det skal indgå i, kan du godt glemme alt om reel indflydelse.

Inspirerende ord kan ændre verden, og derfor er det essentielt at være omhyggelig med sproget.

Men som nævnt ovenfor er det vigtigt at kunne levere dem med overbevisning. En god kommunikator har ansigtsudtryk og kropssprog, der afspejler stemningen og substansen af budskabet, ligesom stemme, pauser og betoning også er afgørende. Du skal eje budskabet og få tilhørerne til at lytte opmærksomt.

Hvordan ønsker du at blive set?

For at blive en sikker kommunikator er det vigtigt at tænke over, hvordan du ønsker at fremstå og blive set af andre. Forskellige situationer kræver forskellige ord og toneleje.

Hvis du præsenterer en dristig plan, kunne ønsket være, at få dig til at fremstå sikker, vidende og engagerende. Hvis du skal levere en vanskelig besked, kunne ord som ægte, bekymret og empatisk være det, du ønsker, at lytteren skal sidde tilbage med. Dine ord og din måde at levere budskabet på er det, der skal sikre, at det er sådan, du fremstår. At være autentisk og ægte nærværende f.eks. via personlige historier eller meningsfulde oplevelser skaber en følelse af nærhed og forbindelse med tilhørerne. At være personlig og ægte betyder ikke at være privat og lade dig rive med følelsesmæssigt. Styr dit budskab og din fremtoning – så får din kommunikation med størst sandsynlighed den ønskede virkning.

6 gode råd til dig, som formidler

  1. Al taletid er strategisk taletid – hav styr på din intention, dit budskab og din måde at levere det på.
  2. Der findes ikke ”ikke-kommunikation” – vær opmærksom på dit kropssprog og ansigtsudtryk, da det visuelle har stor indflydelse på, hvordan du og dit budskab opfattes.
  3. Øv dig på din visuelle og vokale fremtoning. Træn din stemme og dit kropssprog til at udstråle autoritet og engagement, da den vokale faktor også påvirker, hvordan du bliver forstået.
  4. Vælg dine ord med omhu: Anerkend sprogets magt og vælg ord, der afspejler din intention og holdning. Styr dit budskab og vær bevidst om, hvordan det påvirker dine tilhørere.
  5. Vær autentisk og personlig uden at være privat, da det kan skabe en stærk forbindelse med dem, du kommunikerer med.
  6. Øv dig på at levere dine budskaber med overbevisning og passion, så du kan inspirere og engagere dine tilhørere.

Hvis det resultat, du står med i organisationen, ikke er det, du ønsker, så er det tid til at gøre noget anderledes! Kontakt os for flere brugbare værktøjer.