ORGANISATIONS-UDVIKLING

AHRENSBERG & PARTNERS tilbyder målrettet og resultatorienteret strategisk rådgivning indenfor organisation, ledelse og kommunikation.

Målrettet og resultatorienteret
strategisk rådgivning

AHRENSBERG & PARTNERS tilbyder målrettet og resultatorienteret strategisk rådgivning indenfor organisation, ledelse og kommunikation. Alle vores rådgivere og undervisere har både teoretisk og praktisk erfaring fra karrierer som ledere og chefer. Hos os får du ledelsesrådgivning med teoretisk tyngde.

Organisationsanalyser

I de fleste organisationer er der perioder, hvor man mister det strategiske fokus eller har behov for at dreje virksomheden i en anden kurs eller retning. En organisationsanalyse kan være den motor, der kickstarter en faglig udvikling i organisationen. Vi hjælper ledere og organisationer med:

At stille skarpt på organisationens vigtigste ledelsesmæssige udfordringer

 • At prioritere indsatsen, så I når virksomhedens strategiske mål
 • At udvikle en konkret handleplan for eksekvering
 • Vi giver jer konkrete værktøjer og indsigter til at udvikle organisationen via en optimeret leder og medarbejderperformance
 • Vi bistår med udvikling af ledere og teams af medarbejdere

Vi skræddersyr Analysen til det udvalgte interessefelt:

 •  Vi samler og organiserer den viden, der allerede er til stede i din organisation
 • Skaber inddragende processer med organisationens nøgleaktører
 • Tager højde for variabler som struktur, styringssystemer, incitamenter, økonomi opgaver, organisationskultur, historie, medarbejdersammensætning med mere
 • Tager højde for udefrakommende muligheder og faldgruber
 • Gør den allestedsnærværende kompleksitet håndterbar, og anviser rum og mulighed for at handle på analysens resultater

Vi anvender konsulenter og rådgivere med indsigt i området mhp. at kunne udfordre eksisterende logikker, og dermed komme et spadestik dybere i fortolkningen af indsamlet viden og data.

Virksomhedens Udbytte:

At ledelsen får et fælles billede af organisationens styrker og udfordringer samt et grundlag for datadrevet ledelse.

 • Beslutningsgrundlag, der med udgangspunkt i virksomhedens overordnede strategi kan danne bagrund for faglig kvalitet og bedre resultater.
 • At virksomheden får identificeret de mest værdiskabende indsatsområder i forhold til at udvikle organisationen, forretningen og styrke bundlinjen
 • At prioritere indsatsen, så I når virksomhedens strategiske mål
 • At udvikle en konkret handleplan for eksekvering
 • Vi giver jer konkrete værktøjer og indsigter til at udvikle organisationen via en optimeret leder og medarbejderperformance.
 • Vi bistår med udvikling af ledere og teams af medarbejdere

Organisations- & forretningsudvikling

 • Nå virksomhedens strategiske mål & boost din bundlinje
 • Forandringsledelse i praksis.
 • Flyt organisationen og bundlinjen via forbedret medarbejderperformance.
 • Omsæt strategier til præcise mål og skab resultater!
  Virksomheder konkurrerer på bundlinje og overskud – kommunerne på skattegrundlag, vækst og velfærd.

Virksomheder konkurrerer på bundlinje og overskud – kommunerne på skattegrundlag, vækst og velfærd.

En virksomheds succes med et givent brand eller vision afhænger i sidste ende af kundens og brugerens oplevelse af mødet med virksomheden, medarbejderen eller produktet. Det er kundens oplevelse, der afgør virksomhedens brand og succes.

Nøglen er ledere og chefers personlige gennemslagskraft og præcis performance i form af strategisk ledelse, timing og evnen til eksekvering.

AHRENSBERG & PARTNERS arbejder med at udvikle organisationer via lederudvikling og træning af teams i performance, der tilpasset organisationens udviklingsstrategi sikrer virksomhedens brand og bundlinje.

Vi hjælper organisationer med:

 • At stille skarpt på organisationens vigtigste ledelsesmæssige udfordringer
 • At prioritere indsatsen, så I når virksomhedens strategiske mål
 • At udvikle en konkret handleplan for eksekvering
 • Konkrete værktøjer og indsigter til at udvikle organisationen via en optimeret leder og medarbejderperformance.
 • At bistår med lederudvikling.

Vi udfordrer tænkning og status Quo ud fra filosofien om de 4 P’er:
Moving People & Performance –> Moving Perception (brand) & Profit.

Vi udfordrer billedet af konsulenthuse. Vi kommer ikke med et stort hold af konsulenter. Vi bruger ikke tid på lange analyser, som I allerede kender svarene på.

Vi arbejder med afprøvede – præcise og øjeblikkeligt anvendelige værktøjer, der virker.

Vi skræddersyr hver gang vores forløb så de passer præcis til virksomhedens behov, aktuelle situation og mål. Vi sætter holdet af vores specialister afhængig af opgavens indhold og størrelse.

Det er vores erfaring at organisationer AHRENSBERG & PARTNERS har bistået med forretnings- og organisationsudvikling har større succes med deres strategi.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale eller for yderligere information på info@ahrensberg.dk eller ring til +45 40 2525 69.

Forandrings- & fusionsledelse

Bliv den leder, der er i stand til at gennemføre nye strategier og visioner hurtigt, præcist og effektivt – Så det opleves hos kunden og ses på bundlinjen.

Er det ikke interessant, at nogle organisationer kan absorbere den ene forandring og strukturændring efter den anden, uden at det giver utilfredse medarbejdere og kunder?

I andre organisationer når forandringer aldrig at få gennemslag, så det rent faktisk kan aflæses hos kunden og på bundlinjen…

Forandrings- og fusionsledelse er en hel særlig ledelsesdisciplin…

…der stiller særlige krav til ledere og chefers evne til at analysere, vurdere og ”handske” den opgave de står overfor.

Vi er som mennesker programmeret til en frygt for forandringer. Det er en overlevelsesmekanisme, der var værdifuld for 10.000 år siden på savannen, hvor en forandring et sted i horisonten kunne være et rovdyr, der nærmede sig.

Når vi mennesker skal ændre adfærd – skal det være fordi vores nuværende opfattelse af, hvad der er godt og rigtigt erstattes af nye meningsgivende succeskriterier for adfærd. – Så når en virksomhed ønsker indført nye måder at tænke og arbejde på, er det den helt særlige ledelsesopgave, som lederne står overfor.

Men det kan lykkes på forholdsvis kort tid at “dreje” organisationer – store som tankskibe – til at arbejde på en ny og anderledes måde, og samtidig have glade og tilfredse medarbejder og kunder.

Vi hjælper ledere og organisationer med:

 • At stille skarpt på organisationens vigtigste ledelsesmæssige udfordringer
 • At prioritere indsatsen, så I når virksomhedens strategiske mål
 • At udvikle en konkret handleplan for eksekvering
 • Vi giver jer konkrete værktøjer og indsigter til at udvikle organisationen via en optimeret leder og medarbejderperformance.
 • Vi bistår med udvikling af ledere og teams af medarbejdere.

Der findes ingen standardløsninger, men der findes masser af erfaringer for hvad der virker godt og mindre godt i forskellige situationer. Så hvorfor spilde tid og chancer på at skabe alle erfaringerne selv?

Vi bistår ledere med rådgivning om fusions- og forandringsprocesser, enten i aktuelle udfordringer eller som lederudviklingsforløb ift. at være klar til de næste struktur- og forandringsprocesser.

Rådgivning og lederudvikling i forandrings- og fusionsledelse leveres både som individuelle forløb og som workshops.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale eller for yderligere information på info@ahrensberg.dk eller ring til +45 40 2525 69.

Scale up 

Fra start up til Scale Up –  Vokseværk uden smerter

Få succes med at gå fra start up til scale up uden at miste strategisk udsyn, brand og bundlinje.

Vi hjælper jer med at udvikle virksomheden til next level. At bevare det bedste af pionerånden og samtidig udvikle og optimere processer – klar til vækst. Skabe en ny kultur og sikre samtidig positionering i markedet og i transformationen fra start up til scale up.

Det kan være vanskeligt at holde fast  i det strategiske pejlemærke – i kultur, brand og værdier, når man vokser fra Start Up til Scale Up.

På kort tid udvides medarbejderstaben, og ikke alle er med på, eller kender den oprindelige Start Ups begejstring, mål og visioner.

Virksomheden og medarbejdere skal gennemgå en forandring uden at miste pejlingen på den strategiske kurs.

Hvordan sikrer man vækst, bevarer pionerånd mens man samtidig udvikler en ny kultur i transformationen fra start up til scale up – og hvad med kreativiteten og produktiviteten?

Vi hjælper Scale Ups med:

 • At stille skarpt på organisationens vigtigste ledelsesmæssige udfordringer
 • At prioritere indsatsen, så I når virksomhedens strategiske mål
 • At udvikle en konkret handleplan for eksekvering
 • Konkrete værktøjer og indsigter til at udvikle organisationen via en optimeret leder og medarbejderperformance.
 • At bistå med lederudvikling samt fokus på strategisk gennemslagskraft, resultater og bundlinje.

Hos AHRENSBERG & PARTNERS kan vi skræddersy et forløb eller en workshop og sætte fokus på de udfordringer, der er når man går fra Start Up til Scale Up. Vi sætter fokus på:

 • Strategi, ledelse, kommunikation og markedsføring.
 • Gruppedynamikker og Sub grupper – Fra homogenitet til heterogenitet
 • Strategisk kommunikation
 • Forandringsledelse
 • Personprofiler, psykologi, motivation og samspil i en gruppe af ”nye” og ”gamle”
 • Branding, konceptualisering og kampagner.
 • Strategisk brug af medierne til branding, fundraising og tiltrækning af investorer.
 • Tiltrækning og fastholdelse af de bedste medarbejdere

Vi udfordrer tænkning og status Quo ud fra filosofien om de 4 P’er: Moving People & Performance –> Moving Perception (brand) & Profit.
Resultaterne skaber I selv. Vi giver jer værktøjer, træning og sparring, der kan føre virksomheden til next level.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale eller for yderligere information på info@ahrensberg.dk eller ring til +45 40 2525 69.

Teamudvikling

Lær at spil hinanden gode!

Effektive teams er fundamentet og forudsætningen for en succesfuld virksomhed.

Vi bistår ledere og teams med at forstå egen motivation og hinandens styrker, faglige og personlige præferencer.

Vi skræddersyr forløb der hjælper jer til at optimere jeres samspil og skabe fælles resultater. Vi sætter fokus på:

 • Gruppedynamikker og Sub grupper – Fra homogenitet til heterogenitet
 • Motivation, kommunikation og samspil
 • Forandringsledelse og reaktioner på forandringer.
 • Personprofiler, psykologi, motivation og samspil i en gruppe af ”nye” og ”gamle”
 • Tiltrækning og fastholdelse af de bedste medarbejdere

Vi udfordrer tænkning og status Quo ud fra filosofien om de 4 P’er:
Moving People & Performance –> Moving Perception (brand) & Profit.

Resultaterne skaber I selv. Vi giver jer værktøjer, træning og sparring, der kan føre virksomheden til next level.

Hvis du vil høre mere eller aftale et forløb så kontakt os på info@ahrensberg.dk eller ring til +45 40 2525 69.

Konflikthåndtering

Desværre kender de fleste teams kun alt for godt til gruppedynamikker, der er præget af enten konfliktskyhed, stagnation eller angrebs- og forsvarsreaktioner, der afvikler tillidsfuldt samarbejde.

Vi hjælper teamet med at genkende de forskellige mønstre, som kan få jer ud på et sidespor. Ved at skabe indsigt, fælles sprog og interventionsmuligheder får I nemmere ved at komme tilbage på rette spor, når I til tider falder i uhensigtsmæssige dynamikker.

Har vi råd til det? – spørger mange. Vi svarer som oftest – har I råd til at lade være?

Det er ikke en naturlov at et team kan fungere; og det fungerer i særdeleshed ikke ”bare fordi” det er er et team.

På workshops faciliterer vi arbejdet med de reelle og konkrete udfordringer, I måtte have sammen, så det ikke bliver til en oplevelse af, at I ‘tager tid ud til træning’, men det i stedet bliver at ‘sætte tid ind’ på at skabe fremdrift på jeres fælles agenda.

Vi hjælper jer til at blive klogere på hvem du er, hvad du bidrager med og hvordan og få derved den bedste forudsætning for at kunne forstå de andre tilsvarende.

Ofte anvender vi personlighedsprofiler som baggrund – eller løftestang om man vil – ifht at få lidt ”syn for sagen” og lidt viden om hvordan jeres forskellige adfærdsprofiler arbejder for jer og nogle gange i imod jer.

I alle får jeres egne personprofiler (kend dig selv), en grundig analyse af teamet (kend hinanden), og derved en mulighed for – på en involverende og sjov måde at – at perspektivere de fremtidige rammer for at samarbejde. .

Det handler om at bruge hinandens forskelligheder på en udviklende måde. Vi hjælper jer tilbage på sporet til en fælles faglig agenda.

Du er måske også
interesseret i:

Kommunikation og
gennemslagskraft

Fremstå knivskarpt, positionér dig og få succes som leder og specialist.

Leder- og talentudvikling

Bliv en endnu stærkere udgave af dig selv. Udviklingsforløb der øger den strategiske præcision – værktøjer der virker.

Karriererådgivning og business coaching

Få succes med next step! Nå dit mål og skab peakperformance hos dig selv og din organisation.

Vil du høre mere om, hvad vi kan tilbyde?