+45 40252569 info@ahrensberg.dk

Karriererådgivning / Onboarding

Ledelsesrådgivning på operationelt og strategisk niveau – sikrer udvikling af ledelseskraften – virksomhedens konkurrencedygtighed, brand og bundlinje.

Transition ind i en ny rolle er blandt de mest udfordrende tidspunkter for ledere i deres professionelle virke.

Succes eller fiasko i løbet af de første 3-6 måneder er en stærk indikator for, hvorvidt den nye leder lykkes i jobbet.

Karriererådgivning og onboarding – er væsentligt for dig som starter i et nyt job (flere og flere forhandler det med i ansættelseskontrakten).

Onboarding er afgørende vigtigt for virksomheder. At få ny chef eller leder optimalt fra start – har betydning for hvor hurtigt og om du får return on investment. Det har betydning for den nye leder men også i forhold til det personale, der skal referere til vedkommende – målt i forhold til det vakuum og produktionstab, der altid følger med udskiftning på chef og lederniveau.

Karriererådgivning / onboarding relevant når:

 • Ledere skifter fra et niveau til det næste.
 • Man går fra at være en dygtig fagspecialist til at være leder.
 • Virksomheden overvejer at give en advarsel.
 • Du overvejer at skifte job eller karriere
 • Du har brug for en karriereplan.
 • Du eller virksomheden oplever at I kører skævt af hinanden.
 • Ledere der tidligere har præsteret ikke oplever at performe.
 • Når du ikke har helt den impact du ønsker.
 • Når du har haft succes i det nuværende job – og ønsker at gå til “next level”.
 • Når et leder- eller chefteam ikke fungerer optimalt.
 • Når du mangler personlig gennemslagskraft, eks. i rollen som ordførende og virksomhedens ansigt udadtil

Kontakt os gerne for yderligere information på info@ahrensberg.dk eller +45 40252569.