+45 40252569 info@ahrensberg.dk

Karriereudvikling / Coaching

Ledelsesrådgivning og coaching på operationelt og strategisk niveau sikrer udvikling af ledelseskraften, virksomhedens konkurrencedygtighed, brand og bundlinje.

Transition ind i en ny rolle er blandt de mest udfordrende tidspunkter for ledere i deres professionelle virke.

Karriererådgivning / coaching er relevant når:

 • Ledere skifter fra et niveau til det næste.
 • Man går fra at være en dygtig fagspecialist til at være leder.
 • Virksomheden overvejer at give en advarsel.
 • Du overvejer at skifte job eller karriere
 • Du har brug for en karriereplan.
 • Du eller virksomheden oplever at I kører skævt af hinanden.
 • Ledere der tidligere har præsteret ikke oplever at performe.
 • Du ikke har helt den impact du ønsker.
 • Du har haft succes i det nuværende job – og ønsker at gå til “next level”.
 • Når et leder- eller chefteam ikke fungerer optimalt.
 • Når du mangler personlig gennemslagskraft, eks. i rollen som ordførende og virksomhedens ansigt udadtil.

Ledelsesrådgivning / Coaching sikrer at du

 • Får succes som leder!
 • Når dit mål og skab PeakPerformance hos dig selv og din organisation.
 • Få succes med virksomhedens strategi.
 • Positionerer dig og din organisation. Booster din karriere.

Et lederudviklingsforløb er en række personlige og fortrolige samtaler. Formen og indholdet tilpasser vi til dine ønsker og behov.

De ledere vi arbejder med er typisk et sted i deres liv og karriere, hvor de har brug for en professionel fortrolig til sparring – som et led i egen udvikling som leder.

De udfordringer vi typisk hjælper med, er udfordringer af strategisk karakter, der tager afsæt i dine konkrete ledelsesmæssige udfordringer.

Vi hjælper dig med:

 • At stille skarpt på dine vigtigste ledelsesmæssige udfordringer
 • At prioritere din indsats så du når din og virksomhedens strategiske mål
 • At udvikle en konkret handleplan for eksekvering
 • Vi giver dig konkrete værktøjer og indsigter til at udvikle din organisation via en optimeret leder og medarbejderperformance.

Andre forløb tager udgangspunkt i personlige udfordringer: Følelsen af for meget kontrol, for lidt kontrol, manglende autencitet, usikkerhed om egen karriere eller talent. Udfordringer job/privat balance. Eksistentielle, følelsesmæssige belastninger i leder og chefrollen.

Uanset afsættet vil formålet altid være, at du bliver endnu mere præcis i din strategiske performance, dine valg, prioritering, timing og eksekvering og dermed opnår du størst mulig succes i dit professionelle og personlige liv.

Lederudvikling leveres både som individuelle forløb og som udviklingsforløb til grupper af ledere.

Vi rådgiver og coacher ledere fra alle brancher til at blive endnu stærkere udgaver af sig selv – med stor personlig gennemslagskraft og præcis performance.

Det er vores erfaring at ledere, der har gennemgået et forløb hos AHRENSBERG & PARTNERS opnår afklaring og værktøjer til at nå deres og virksomhedens strategiske mål.

Det endelige forløb skræddersyr vi naturligvis efter dine aktuelle behov og udfordringer. Et typisk træningsforløb løber over 6-12 måneder med 1-2 rådgivningssessioner om måneden.

Kontakt os gerne for yderligere information på info@ahrensberg.dk eller +45 40252569.